Karta pobytu

Karta pobytu Wałcz

W tym etapie karta pobytu czasowego czy tak zwane pozwolenie na pobyt czasowy stanowi drinkiem z niezwykle przystępnych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla gości z zagranicy, składanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego stanowi niezmiernie dużo, jednakże najczęstszym początkiem jest rozpoczęcie pracy, co liczy większość składanych […]

Czytaj więcej